Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6177. Pravilnik o spremembah Pravilnika o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom, stran 16578.

Na podlagi drugega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.) izdaja Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije v soglasju z ministroma za gospodarstvo in pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom
1. člen
V Pravilniku o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom (Uradni list RS, št. 111/06) se v prvem odstavku 6. člena besedilo »s Centrom Vlade Republike Slovenije za informatiko (v nadaljevanju: CVI)« nadomesti z besedilom »z Ministrstvom za javno upravo – Urad za informatiko in e-upravo (v nadaljevanju: urad)«.
V četrtem odstavku pa se beseda »CVI« nadomesti z besedo »urada«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 455-1/2006
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2111-0124
Anton Rojec l.r.
predsednik
Notarske zbornice Slovenije
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Št. 007-86/2006-15
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
Soglašam!
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Št. 007-404/2006/3
Ljubljana, dne 14. decembra 2006