Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6182. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 16587.

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na redni 3. seji dne 21. decembra 2006 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob        16,4166 EUR
– za družinski grob     24,5833 EUR
V ceno ni vračunan 20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 50,6912 EUR.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2006, št. 35207-002/2005 (Uradni list RS, št. 115/05).
Št. 35409-002/2006
Sveta Ana, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost