Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6163. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006, stran 16374.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 311. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo, 58/06 – popr. in 117/06 – ZDavP-2) ter prvega odstavka 420. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine
od obresti na denarne depozite pri bankah
in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji
in drugih državah članicah EU,
ki so bile dosežene v letu 2006
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) in drugih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki so bile dosežene v letu 2006.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) predloži davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v letu 2006, in sicer na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obrazcih za napoved za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napoved za odmero dohodnine od obresti, dividend in dobička iz kapitala (Uradni list RS, št. 123/05), in sicer v delu, ki določa napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članicah EU.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-360/2006/6
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0187
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance