Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6162. Pravilnik o priznani obrestni meri, stran 16373.

Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o priznani obrestni meri
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa metodologijo za določanje priznane obrestne mere in priznano obrestno mero za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov zavezanca.
2. člen
(priznana obrestna mera)
(1) Priznana obrestna mera je vsota variabilnega dela obrestne mere za valuto, izraženega v odstotkih, v skladu s 3. ali 4. členom tega pravilnika, in pribitka, izraženega v bazičnih točkah, v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(2) Ena bazična točka znaša 1/100 odstotne točke, to je 0,01%.
3. člen
(variabilni del priznane obrestne mere za ročnosti
večje od 6 mesecev)
(1) Variabilni del obrestne mere po posameznih valutah je naslednji:
– za euro – EURIBOR,
– za ameriški dolar – LIBOR-USD,
– za japonski jen – LIBOR -JPY,
– za britanski funt – LIBOR-GBP,
– za švicarski frank – LIBOR-CHF,
in sicer se uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na »Telerata«, na strani 248 za euro in na strani 3750 za druge naštete valute iz tega odstavka oziroma na podobni strani drugega sistema, ki kaže uradne vrednosti medbančnih obrestnih mer, za ročnost 12 mesecev, na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec.
(2) Če je valuta posojila med povezanima osebama različna od valut iz prvega odstavka tega člena, je variabilni del priznane obrestne mere obrestna mera za euro, ki se ji prišteje dvakratnik ustreznega pribitka na kreditno oceno iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
4. člen
(variabilni del priznane obrestne mere za ročnosti
do vključno 6 mesecev)
(1) Ne glede na 3. člen tega pravilnika se za variabilni del obrestne mere po posameznih valutah iz prvega ostavka 3. člena tega pravilnika za posojila med povezanimi osebami z ročnostjo:
– do vključno 1 meseca,
– do vključno 3 mesecev in
– do vključno 6 mesecev,
uporabljajo obrestne mere, ki so objavljene na »Telerata«, na strani 248 za euro in na strani 3750 za druge naštete valute za ustrezne ročnosti oziroma na podobni strani drugega sistema, ki kaže uradne vrednosti medbančnih obrestnih mer za ustrezne ročnosti na prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec.
(2) Za izračun priznane obrestne mere za ročnosti manjše od enega leta se ne upoštevajo pribitki na ročnost iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Če je valuta posojila med povezanima osebama različna od valut iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, je variabilni del priznane obrestne mere obrestna mera za euro ustrezne ročnosti, ki se ji prišteje dvakratnik ustreznega pribitka na kreditno oceno iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
5. člen
(pribitki)
(1) Pribitek je sestavljen iz dela, ki je povezan z ročnostjo zadolžitve, in dela, ki je povezan s kreditno oceno zavezanca, ki prejema posojilo od povezane osebe, oziroma kreditne ocene povezane osebe, ki ji zavezanec daje posojilo.
(2) Za posamezne ročnosti so pribitki na ročnost naslednji:
– do vključno 1 leta – 0 bazičnih točk,
– do vključno 5 let – 3 bazične točke,
– do vključno 10 let – 5 bazičnih točk,
– nad 10 leti – 6 bazičnih točk.
(3) Pribitek na kreditno oceno je odvisen od kreditne ocene zavezanca, ki prejema posojilo od povezane osebe, oziroma kreditne ocene povezane osebe, ki ji zavezanec daje posojilo. Za posamezne kreditne ocene, ki so objavljene po metodologiji podjetja »Standard & Poor's« ali drugi metodologiji, ki jo je mogoče enolično prevesti v ocene po metodologiji podjetja »Standard & Poor's«, so pribitki na kreditno oceno naslednji:
– od AAA do A- – 5 bazičnih točk,
– od BBB+ do B- – 20 bazičnih točk,
– pod B- – 200 bazičnih točk,
– če zavezanec nima kreditne ocene (brez ocene) – 100 bazičnih točk.
6. člen
(objavljanje variabilnega dela priznane
obrestne mere)
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, objavlja vsak tretji delovni dan v mesecu variabilni del priznane obrestne mere po posameznih valutah iz prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, objavlja obrestne mere iz prvega odstavka tega člena na spletnih straneh Ministrstva za finance in Davčne uprave Republike Slovenije.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 4036-6/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0060
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti