Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5558. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka, stran 14646.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03) in 18. člena Pravilnika za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 4. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka
I.
Cene programov v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko, se uskladijo za 4,7% in znašajo mesečno:
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja: 85.067,70 SIT/354,98 EUR
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja: 76.930,42 SIT/321,02 EUR
2. poldnevni program (4–6 ur, zajtrk, kosilo)
b) poldnevni program drugega starostnega obdobja: 68.543,94 SIT/286,03 EUR.
Cene programov se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbrani program predšolske vzgoje, od 1. decembra 2006 dalje.
II.
Cene programov se usklajujejo z ugotovljeno stopnjo inflacije dvakrat letno, in sicer na dan 30. 6. tekočega leta in 31. 12. tekočega leta.
III.
Vrtec prične z odštevanjem stroškov živil 4. dan otrokove odsotnosti, in sicer s številom enega obroka.
IV.
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cene programov za pokritje stroškov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 142/04 in 47/06.
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 12. 2006.
Št. 602/2006
Vransko, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost