Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5557. Sklep o višini in načinu uskladitve neprofitnih najemnin v Občini Vransko za leto 2007, stran 14645.

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 – ZVKSES) in Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 4. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o višini in načinu uskladitve neprofitnih najemnin v Občini Vransko za leto 2007
I.
Neprofitne najemnine v Občini Vransko se uskladijo s sedanje stopnje 4,08% od vrednosti stanovanja na dan 31. 12. 2006 do stopnje dokončne uskladitve po metodologiji na stopnjo 4,68% od vrednosti stanovanja v letu 2007, postopoma kot sledi:
– s 1. 1. 2007 na stopnjo 4,27%,
– s 1. 2. 2007 na stopnjo 4,47% in
– od 1. 3. 2007 dalje na stopnjo 4,68%.
II.
Vrednost točke za izračun neprofitne najemnine je 2,63 EUR, preračunana v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine.
III.
Občina Vransko v letu 2007 subvencionira najemnine najemnikom tržnih stanovanj samo v primeru, da so le-ti prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu, do višine neprofitne najemnine.
IV.
Ta sklep začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 352/2006-8
Vransko, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost