Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5541. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šempeter - Vrtojba, stran 14623.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 100/05 in 21/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 2. seji dne 7. decembra 2006 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
V Statutu Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) se črta 9. alineja 14. člena.
2. člen
Črta se besedilo 9. alineje 30. člena in nadomesti z naslednjim besedilom: »izmed članov občinskega sveta imenuje podžupana, ki ju lahko tudi razreši«.
3. člen
Črta se besedilo drugega stavka 33. člena.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-10/2006-5
Šempeter pri Gorici, dne 7. decembra 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost