Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5418. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2007, stran 14076.

Na podlagi 1. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2007
1. člen
Zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool ter Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada, vodijo knjigovodstvo po kontnem okviru predpisanem za zavarovalnice, ki je objavljen skupaj s tem sklepom in je njegov sestavni del.
Določila tega sklepa veljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo).
Zavarovalnice lahko predpisane konte za svoje potrebe še naprej razčlenjujejo.
2. člen
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na mednarodnih standardih računovodskega poročanja (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s spremembami).
3. člen
Zavarovalnice, katerih izkazi se vključujejo v konsolidirane računovodske izkaze, v okviru posameznih skupin kontov, v skladu z računovodskimi standardi ločeno izkazujejo razmerja do družb v skupini, do pridruženih in skupaj obvladovanih družb ter do drugih družb.
4. člen
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2002 (Uradni list RS, št. 92/02, 89/05 in 31/06).
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007.
Ljubljana, dne 4. decembra 2006
EVA 2006-1611-0185
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.