Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5267. Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta, stran 13075.

Na podlagi 10. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 1. seji dne 16. 11. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
Potrdijo se mandati novoizvoljenim članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah dne, 22. oktobra 2006 za mandatno obdobje 4 let. Ti člani so:
1. Leopold Pogačar, roj. 12. 6. 1966, Breg 12, 4274 Žirovnica
2. Izidor Jekovec, roj. 7. 4. 1960, Zabreznica 35, 4274 Žirovnica
3. Vanja Resman, roj. 26. 2. 1981, Žirovnica 72, 4274 Žirovnica
4. Sebastijan Zupan, roj. 4. 1. 1977, Zabreznica 17, 4274 Žirovnica
5. Boštjan Noč, roj. 5. 4. 1974, Selo pri Žirovnici 42, 4274 Žirovnica
6. Lidija Dornig, roj. 15. 8. 1958, Moste 14, 4274 Žirovnica
7. Anton Zupan, roj. 9. 1. 1950, Breznica 60 B, 4274 Žirovnica
8. Albin Jenko, roj. 15. 4. 1948, Selo pri Žirovnici 24, 4274 Žirovnica
9. Anton Koselj, roj. 14. 12. 1958, Žirovnica 58, 4274 Žirovnica
10. Ciril Dolar Čiro, roj. 30. 10. 1947, Breg 135, 4274 Žirovnica
11. mag. Valentin Sodja, roj. 8. 7. 1947, Zabreznica 7 F, 4274 Žirovnica
12. Jože Resman, roj. 4. 2. 1946, Breznica 28 C, 4274 Žirovnica
13. Jože Hribar, roj. 5. 9. 1953, Žirovnica 61, 4274 Žirovnica
14. Franc Pfajfar, roj. 10. 7. 1938, Breg 145, 4274 Žirovnica.
Št. 032-0002/2006
Žirovnica, dne 16. novembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.