Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006

Kazalo

3839. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec, stran 9472.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2), tretjega odstavka 69. člena in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 25. redni seji dne 17. 7. 2006 in 7. dopisni seji dne 7. 8. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec. Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
– Svet krajevne skupnosti Rogatec šteje devet članov;
– Svet krajevne skupnosti Donačka Gora šteje sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Dobovec šteje pet članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rogatec se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Brezovec in v naselju Rogatec območja naslednjih ulic: Celjska cesta, Kocenova ulica, Lerchingerjeva ulica, Pot celjskih grofov, Pot k ribniku in Strmolska ulica.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
– 2. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v naselju Rogatec: Ptujska cesta, Ob Sotli, Obrtniška ulica, Slomškova ulica, Sončna ulica, Šorlijeva ulica, Ulica bratov Šanda, Ulica Mersijev, Trg in Tuškova ulica.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
– 3. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v naselju Rogatec: Ceste, Hofmanova ulica, Maistrova ulica, Rajska ulica, Steklarska ulica, Strma ulica, Trške gorce, Tepešev graben, Vinska pot in Žahenberška cesta.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Donačka Gora se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselij Donačka Gora in Sveti Jurij.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Tlak.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
– 3. volilna enota zajema območje naselja Žahenberc.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dobovec se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Log.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Dobovec.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
– 3. volilna enota zajema območje naselja Trlično.
V tretji volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvedejo občinska volilna komisija in volilni odbori.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2006
Rogatec, dne 7. avgusta 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost