Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3259. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, stran 8081.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 6. julija 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
1. člen
Tretji odstavek 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04, 134/04 – obvezna razlaga, in 70/05) se spremeni tako, da se novi tekst glasi:
»Sedež: Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-0022/2006
Murska Sobota, dne 6. julija 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.