Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2006 z dne 13. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2006 z dne 13. 7. 2006

Kazalo

3143. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1, stran 7842.

Na podlagi 133. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1
1. člen
V Pravilniku o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 34/06) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za posamezno koledarsko (davčno) leto iz 2. in 3. člena tega pravilnika se ugotovi na podlagi povprečnega letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-153/2006/6
Ljubljana, dne 4. julija 2006
EVA 2006-1611-0108
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance