Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006

Kazalo

2892. Tarifni sporazum za uporabo avtorskih glasbenih del preko juke boks aparatov, stran 7096.

Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (v nadaljnem besedilu: Združenje SAZAS), Tržaška cesta 34, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan
in
Združenje slovenskih proizvajalcev, lastnikov in najemnikov Juke-box aparatov, v nadaljnjem besedilu Združenje JBX, ki ga zastopa Lojze Kos
na podlagi 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 – uradno prečiščeno besedilo in 17/06, v nadaljnem besedilu ZASP), skleneta
T A R I F N I S P O R A Z U M
a uporabo avtorskih glasbenih del preko
juke boks aparatov
1. člen
Stranki sporazuma ugotavljata, da Združenje JBX predstavlja reperezentativno združenje, skladno s 156. členom ZASP.
2. člen
Stranki sporazuma ugotavljata in priznavata veljavno tarifo za Juke boks aparate, ki velja na podlagi Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98, 25/05, v nadaljevanju Pravilnik).
3. člen
S tem sporazumom stranki soglašata, da bo druga stranka sporazuma priskrbela Združenju SAZAS verodostojne podatke – prijave vseh lokacij, kjer se nahajajo JBX članic druge stranke, Združenje SAZAS pa bo pridobljene prijave uporabilo kot osnovo za obračun nadomestila avtorskega honorarja za prevajanje glasbe preko JBX ter izstavilo račune uporabnikom glasbe (gostincem, trgovcem …).
Druga stranka sporazuma se zaveže posredovati Združenju SAZAS naslednje podatke:
– prijava vseh lokacij, kjer se nahajajo JBX druge stranke sporazuma, v nadaljevanju pa vseh lokacij ostalih ponudnikov JBX;
– seznam bo mesečno ažuriran (zaradi demontaž, poškodb);
– statistike predvajanih skladb v primerih, ko bo JBX to omogočal;
– statistika se izvaja na naključno zahtevo za naključno lokacijo;
– podloga za prijavni formular za JBX so podpisane pogodbe s strani gostincev, (arhiviranih na Združenju JBX);
– prijavni formular za vse ostale ponudnike JBX na podlagi kopije podpisanih pogodb o najemu ali nakupu JBX.
4. člen
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da bo Združenje SAZAS izstavilo neposrednemu uporabniku (gostincu, trgovcu ...) račun za nadomestilo avtorskega honorarja za predvajanje glasbe preko JBX kot sledi:
– osnovna tarifa po zgoraj navedenem pravilniku;
– za vsak prijavljeni JBX, ki omogoča natančen vpogled v statistiko predvajanih glasbenih del znaša nadomestilo AH 2.000,00 SIT na mesec;
– za vsak prijavljeni JBX, ki NE omogoča vpogleda v statistiko predvajanih glasbenih del znaša nadomestilo AH 4.000 SIT na mesec.
Iz računa Združenja SAZAS mora biti jasno razvidno za kakšno vrsto uporabe glasbe se izdaja, to je:
– podatek o osnovni tarifi skladno s pravilnikom in
– podatek o dodatku za JBX v znesku glede na zgornje odstavke.
5. člen
Navedeno tarifo za uporabo juke boks aparata plača neposredni uporabnik avtorskih glasbenih del preko juke boks aparatov poleg osnovne tarife, ki velja in je oblikovana za posamezni lokal oziroma prostor, kjer je juke boks aparat nameščen.
Lastnik oziroma najemodajalec juke boks aparatov, bo s pogodbo, s katero bo aparat oddal neposrednemu uporabniku, le tega zavezal k plačilu za uporabo avtorskih glasbenih del preko juke boks aparatov.
6. člen
Popust, dogovorjen s tem sporazumom se priznava uporabnikom iz razloga racionalizacije poslovanja, evidentiranja postavljenih juke boks aparatov in vzpostavitve evidence uporabe avtorskih glasbenih del preko juke boks aparatov in sicer samo pod pogoji, da je juke boks aparat Združenju SAZAS vnaprej prijavljen.
Za juke boks aparate, ki Združenju SAZAS niso bili v naprej prijavljeni, se popust ne priznava in velja tarifa skladno s pravilnikom.
7. člen
Tarifni sporazum velja z dnem objave v Uradnem listu RS.
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik
Upravnega odbora
 
Združenje JBX
Lojze Kos l.r.