Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006

Kazalo

2932. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih in rezerviranih parkiriščih pri Mestni hiši na Ravnah na Koroškem in o obračunavanju letnih abonmajev, stran 7160.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem izdaja na podlagi 7. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01), 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02) in 15., 16. in 19. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 96/01)
S K L E P
o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih in rezerviranih parkiriščih
pri Mestni hiši na Ravnah na Koroškem
in o obračunavanju letnih abonmajev
1. člen
S tem sklepom se določa ureditev parkirnega reda na parkiriščih pri Mestni hiši na Ravnah.
2. člen
Območje časovno omejenega parkiranja – modre cone zajema parkirišča okoli Mestne hiše in pred poslovno zgradbo na Gačnikovi poti.
Območje zajema 59 parkirnih mest, in sicer:
– 16 mest pred poslovno stavbo in
– 43 mest okoli Mestne hiše.
Od skupnega števila parkirnih mest so štiri mesta namenjena invalidom.
3. člen
Območje časovno omejenega parkiranja definirano v 2. členu tega sklepa je namenjeno parkiranju osebnih vozil in manjših kombiniranih vozil. Traktorjem, tovornim in drugim večjim vozilom je parkiranje prepovedano.
4. člen
Na območju iz 2. člena tega sklepa se vzpostavi naslednji režim parkiranja:
Vozila zaposlenih označena z abonmajsko nalepko imajo pravico parkiranja na prostih in samo prostih urejenih parkirnih mestih okolice Mestne hiše in pred poslovno zgradbo na Gačnikovi poti.
Za Mestno hišo so 4 parkirna mesta označena z »R«, ki so rezervirana za službena vozila Občinske uprave.
Upravljavec parkirišča daje zaposlenim v poslovnih prostorih na Gačnikovi poti in zaposlenim v občinski upravi občine možnost sklenitve abonmajskega najetja parkirnega mesta.
V primeru večjega interesa med zaposlenimi se parkirni abonma dodeljuje interesentom po kriteriju oddaljenosti kraja bivanja od predmetnega parkirišča.
Za vsa ostala osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja časovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. Časovno omejeno parkiranje je dovoljeno samo dve uri brez plačila parkirnine. Nad dve uri parkiranje ni dovoljeno.
Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 6. ure zjutraj do 16. ure popoldan in v sobotah od 6. ure do 12. ure. V nedeljah in praznikih omejitev parkiranja ni.
5. člen
Vozila, parkirana na parkirišču morajo imeti označen režim parkiranja.
Za režim časovno omejenega parkiranja mora biti v vozilu, na polici pred voznikovim sedežem, parkirna ura z označenim časom začetka parkiranja.
Službena vozila občine in vozila z izdanim parkirnim abonmajem so označena s posebno nalepko v levem zgornjem kotu vetrobranskega stekla. Izdajatelj nalepk je občinska uprava, ki vodi tudi evidenco izdanih nalepk.
6. člen
Službena vozila Občinske uprave so prosta plačila parkirnin.
7. člen
Abonma za fizične in pravne osebe znaša 24.000,00 SIT na leto oziroma 2.000,00 SIT na mesec. Pravne osebe plačajo obveznost v enkratnem znesku, medtem ko fizične osebe plačajo abonma v mesečnih obrokih.
8. člen
Letni abonma se izda za vozilo in ni prenosljiv.
9. člen
Z lastnikom oziroma upravnikom poslovnega objekta na Gačnikovi poti se sklene posebna pogodba, s katero se določijo razmerja pobranih sredstev na podlagi 7. člena tega sklepa glede na lastništvo parkirišč in delitev stroškov vzdrževanja.
Pobrana sredstva občine se porabijo za redna vzdrževalna dela na območju iz 2. člena tega sklepa, ostanek sredstev pa za ureditev novih parkirišč.
10. člen
Za nadzor izvajanja parkirnega reda po tem sklepu je zadolžen komunalno cestni inšpektor Občine Ravne na Koroškem.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-06-0004/2005-204
Ravne na Koroškem, dne 22. junija 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

AAA Zlata odličnost