Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006

Kazalo

2751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, stran 6897.

Na podlagi 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02 in 44/06) je Občinski svet Občine Laško na 25. redni seji dne 6. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško (Uradni list RS, št. 22/97, 89/98, 68/00 in 69/02).
2. člen
V poglavju »I. SPLOŠNE DOLOČBE« se v 1. členu v 1. točki črta besedilo: »1. Podružnična šola s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami Laško.«
3. člen
V poglavju »II. STATUSNE DOLOČBE« se v 2. členu v 1. točki črta besedilo: »Podružnična šola s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami, Valvazorjev trg 2, Laško.«
4. člen
V poglavju »II. STATUSNE DOLOČBE« se v točki »4. Šolski okoliš« v 8. členu v drugem odstavku doda besedilo, ki se glasi: »Matična šola opravlja osnovnošolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami za območje celotne občine za učence od 1. do 9. razreda« in črta besedilo v četrtem odstavku.
5. člen
V poglavju »II. STATUSNE DOLOČBE« se v točki »4. Šolski okoliš« 8. členu v predzadnji vrsti tretjega odstavka v besedilu: »podružnične šole Rečica za učence od 4. razreda« spremeni besedilo, ki se glasi: »podružnične šole Rečica za učence do vključno 5. razreda« in v zadnji vrsti petega odstavka spremeni besedilo, ki se glasi: »za učence do vključno 4. razreda«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Laško, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.