Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006

Kazalo

2778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, stran 6931.

Na podlagi 64. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 67/05) se v 3. členu za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– najkasneje v mesecu juniju predlaga ministru seznam predmetov za določitev tretjega predmeta pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu za naslednje šolsko leto,«
Dosedanje tretja do deseta alinea postanejo četrta do enajsta alinea.
2. člen
V 4. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– najkasneje v mesecu februarju tekočega šolskega leta pripravi ministru predlog seznama osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu,«
Dosedanje tretja do petnajsta alinea postanejo četrta do šestnajsta alinea.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom se imenuje posebna predmetna komisija.«
4. člen
V prvem odstavku 18. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Do objave sodijo med zaupne podatke tudi seznam predmetov za določitev tretjega predmeta ter seznami osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta.«.
5. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(podatki in analize o dosežkih)
Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006.
Št. 0070-39/2006
Ljubljana, dne 15. junija 2006
EVA 2006-3311-0043
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost