Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006

Kazalo

2070. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, stran 5169.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 24. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko
I.
Sklep št. 022/01/2004-2 o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 142/04, se spremeni tako, da se besedilo pod točko III. črta v celoti in nadomesti z novim besedilom:
»Občina Vransko v letu 2006 ne zagotavlja dodatnih finančnih sredstev za pokritje tako imenovane “počitniške rezervacije”.«.
II.
Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/06
Vransko, dne 24. aprila 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost