Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006

Kazalo

2068. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko, stran 5168.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 173. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine Vransko na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) na 20. redni seji dne 24. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko
1. člen
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Uradni list RS, št. 74/98, 50/02 in 22/05 – odl. US) se spremeni tako, da se v poglavju VI. Merila in pogoji za prenovo objektov, urbanistično zasnovo in arhitektonsko oblikovanje objektov, člen 14, podpoglavje: ureditveno območje AP, besedilo 9. in 10. alineje črta in v celoti nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»– objekt za servis, obrt, skladiščenje in prodajo - južno od avtobusne postaje bo imel okvirni tlorisni gabarit 25 x 21 metrov, montažne izvedbe. Streha je dvokapnica, naklona 11 stopinj. Okolica bo asfaltirana. V jugovzhodnem delu so predvideni parkirni prostori za zaposlene in stranke.
– trgovsko poslovni center je v urbanističnem smislu zasnovan iz dveh objektov. Napajanje objekta bo z vzhodne strani, vstopi z oboda z vseh strani. Objekt bo imel tlorisne dimenzije 41 x 36 m, etažnost P+1, streha ravna. Za pridobitev ustrezne arhitekture objekta je primerno pridobiti več idejnih zasnov ali izvesti natečaj;«
2.
Ostale določbe Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Uradni list RS, št. 74/98, 50/02 in 22/05 – odl. US) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/002/98
Vransko, dne 24. aprila 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost