Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006

Kazalo

2041. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje, stran 5120.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I-94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 18. aprila 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
1. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje (Uradni list RS, št. 51/05) se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ima univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo – VII. stopnjo,«.
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-00003/2004
Celje, dne 18. april 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.