Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec, stran 3634.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/02 – popr. in 58/03 – ZZK -1) in 33. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na 26. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec
1. člen
Spremeni se 22. člen odloka in se mu doda nova alinea, ki se glasi:
»– rekonstrukcija in obnova Grada Logatec v turistični namen s pripadajočo infrastrukturo na podlagi predloženega PGD. Iz območja OLN se izvzame parc. št. *58/2 k.o. Gorenji Logatec.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-8/2006
Logatec, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost