Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1406. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1, stran 3596.

Na podlagi 133. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1
1. člen
S tem pravilnikom se določa način valorizacije:
1. nabavne vrednosti kapitala iz prvega odstavka 86. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-1);
2. investicij in stroškov vzdrževanja iz 1. točke šestega odstavka 91. člena ZDoh-1.
2. člen
(1) Nabavna vrednost kapitala iz prvega odstavka 86. člena ZDoh-1 se za čas od koledarskega leta pridobitve kapitala do koledarskega leta odsvojitve kapitala uskladi s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila odsvojitev izvršena po preteku enega leta od leta pridobitve.
(2) Vrednost investicij in stroškov vzdrževanja iz 1. točke šestega odstavka 91. člena ZDoh-1 se za čas od koledarskega leta dokončanja investicije oziroma koledarskega leta nastanka stroškov vzdrževanja do koledarskega leta odsvojitve nepremičnine uskladi s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila investicija dokončana oziroma so stroški vzdrževanja nastali vsaj eno koledarsko leto pred odsvojitvijo nepremičnine.
(3) Pri določitvi koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin iz prvega in drugega odstavka tega člena se upošteva število mesecev posedovanja kapitala v letu pridobitve oziroma preostanku leta, ko je bila investicija dokončana ali so stroški vzdrževanja nastali in v letu odsvojitve, odvisno od tega, ali je zavezanec kapital posedoval manj kot šest mesecev oziroma več kot šest mesecev v koledarskem letu.
3. člen
(1) Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika se v primeru:
1. če je bil investicijski kupon pridobljen pred 1. januarjem 2003 in se po določbah ZDoh-1 za nabavno vrednost investicijskega kupona šteje vrednost na dan 1. januarja 2006;
2. če je bil vrednostni papir ali delež iz 2. točke prvega odstavka 86. člena ZDoh-1 pridobljen pred 1. januarjem 2003 in se po določbah ZDoh-1 za nabavno vrednost vrednostnega papirja ali deleža šteje tržna vrednost na dan 1. januarja 2006, če tržne vrednosti ni, pa knjigovodska vrednost na dan 1. januarja 2006;
valorizacija opravi tako, da se valorizira nabavna vrednost iz 1. in 2. točke tega odstavka. Ta nabavna vrednost se za čas od 1. januarja 2006 do koledarskega leta odsvojitve kapitala uskladi s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila odsvojitev izvršena po preteku enega leta od 1. januarja 2006.
(2) Pri določitvi koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin iz prejšnjega odstavka se upošteva število mesecev posedovanja kapitala v letu odsvojitve, odvisno od tega, ali je zavezanec kapital posedoval manj kot šest mesecev oziroma več kot šest mesecev v koledarskem letu.
4. člen
(1) Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za posamezno koledarsko (davčno) leto iz 2. in 3. člena tega pravilnika se ugotovi na podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za mesec december tekočega leta v primerjavi z mesecem decembrom prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, če je davčni zavezanec kapital v letu odsvojitve posedoval več kot šest mesecev in mora oddati napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v 15 dneh od odsvojitve kapitala, koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za leto odsvojitve ugotovi na podlagi zadnjega objavljenega letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-1/2006/11
Ljubljana, dne 7. marca 2006
EVA 2006-1611-0069
Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina