Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško, stran 2797.

Na podlagi 143., 144. in 145. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) in 93. ter 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 1. korespondenčni seji dne 3. marca 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o komunalnem prispevku Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/99, 74/04, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremenita in dopolnita se prva in druga alinea 8. člena odloka tako, da se na novo glasita:
»– K = 0,20 za kmetijsko gospodarske, zdraviliške in turistične objekte,
– K = 0,60 za objekte, ki so namenjeni proizvodnji in objekte deficitarnih dejavnosti v občini«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradni listu RS.
Št. 007-01/2006
Laško, dne 3. marca 2006
Župan
Občina Laško
Jože Rajh l.r.