Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

753. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 1976.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05 in 87/05) se v 18. členu za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki je pridobil dovoljenje za oproščenega proizvajalca skladno z določbami 15. člena te uredbe, gorivo uporablja za namene iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in je zanj ob nabavi plačal okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva.«.
2. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(uveljavljanje vračila okoljske dajatve)
(1) Upravičenec za vračilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva iz pete alinee 18. člena te uredbe predloži carinskemu organu po nakupu goriva zahtevek za vračilo okoljske dajatve. Zahtevku mora upravičenec na poziv carinskega organa priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.
(2) Pravico do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva lahko upravičenec iz prejšnjega odstavka uveljavlja še tri mesece po preteku koledarskega leta, v katerem je nabavil gorivo.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko upravičenec iz prvega odstavka tega člena uveljavlja pravico do vračila plačane okoljske dajatve le za obdobje od dneva pridobitve pravnomočnega dovoljenja za oproščenega proizvajalca.
(4) Carinski organ odloči o upravičenosti vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva iz pete alinee 18. člena te uredbe z odločbo.«.
3. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »60 dneh« nadomesti z besedilom »v treh mesecih«.
V drugem odstavku se besedilo »mora upravičenec iz prejšnjega odstavka predložiti« nadomesti z besedilom »lahko upravičenec iz prejšnjega odstavka predloži«.
4. člen
Upravičenci do vračila okoljske dajatve iz nove pete alinee 18. člena uredbe imajo pravico do vračila okoljske dajatve za gorivo, ki so ga nabavili in zanj plačali okoljsko dajatev po 1. maju 2005.
5. člen
Vloge za vračilo že plačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, ki so bile carinskemu organu vložene na podlagi 26. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05 in 87/05), se štejejo, da so vložene v skladu s to uredbo.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2006/7
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
EVA 2006-2511-0071
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti