Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998

Kazalo

752. Odlok o določitvi, spremembi in ukinitvi imen ter spremembi potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 1184.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 12. februarja 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi, spremembi in ukinitvi imen ter spremembi potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
V naselju Ljubljana:
– na novo se poimenujejo naslednje ulice:
1. Lovrenčičeva ulica - ulica poteka od Dunajske ceste vzhodno od končnega obračališča MPP v Črnučah proti jugu in se slepo konča.
2. Ulica Ferda Kozaka - ulica poteka od Podutiške ceste proti severu in severovzhodu po zahodnem delu dosedanje Kozakove ulice do ŠS 3/4.
3. Ulica Juša Kozaka - ulica poteka od ceste Pod Kamno gorico proti vzhodu po vzhodnem delu dosedanje Kozakove ulice do Zapuške ceste;
– spremenijo se imena naslednjih ulic:
1. Skojevska ulica - se preimenuje v: Zelenova ulica.
2. Šaranovićeva ulica - se preimenuje v: Zemljemerska ulica.
3. Ulica Majke Jugovićev - se preimenuje v: Knobleharjeva ulica;
– spremenita se poteka naslednjih ulic:
1. Jesihov štradon - potek ulice se spremeni tako, da poteka od Jurčkove ceste proti severovzhodu do Velikega Galjevca, kjer se slepo konča.
2. Roška cesta - potek ulice se spremeni tako, da poteka od križišča Karlovške in Dolenjske ceste proti severovzhodu do križišča s Streliško ulico in v nadaljevanju po dosedanjem poteku do Poljanske ceste;
– ukinejo se imena naslednjih ulic:
1. Kocbekova ulica - ime ulice med Dunajsko cesto in Štembalovo ulico se ukine.
2. Kozakova ulica - ime ulice med Podutiško in Zapuško cesto se ukine.
3. Ulica 9. brigade - ime ulice med Jurčkovo cesto in Velikom Galjevcem se ukine.
2. člen
Geodetska uprava - izpostava Ljubljana na podlagi tega odloka izvede vse spremembe in jih vnese v seznam uradno poimenovanih naselij in ulic na območju naselja Ljubljane, ki ga vodi v skladu s prvim odstavkom 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 45-3/97
Ljubljana, dne 12. februarja 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.