Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj, stran 1390.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 43/95) je Svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 25. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj
1. člen
7.a člen Odloka o simbolih Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 25/00) se spremeni tako, da se glasi:
“Z globo od 150.000 SIT do 300.000 SIT se sankcionira za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb Mestne občine Kranj brez dovoljenja,
2. če uporablja grb Mestne občine Kranj v komercialne namene, pa ima dovoljenje le za uporabo v nekomercialne namene,
3. če uporablja zastavo Mestne občine Kranj brez dovoljenja,
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo Mestne občine Kranj ali njene sestavne dele.
Z globo 100.000 SIT se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se sankcionira fizična oseba:
1. če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
2. če uniči, poškoduje, odstrani ali odtuji iz javnega mesta grb ali zastavo Mestne občine Kranj.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0001/00-43/06
Kranj, dne 25. januarja 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina