Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

112. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2006, stran 356.

Na podlagi 193a. člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP in 91/98 – ZDavP-C) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov
po zakonu o davkih občanov za leto 2006
1. člen
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP in 91/98 – ZDavP-C, v nadaljnjem besedilu: zakon), se valorizirajo tako, da znašajo:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
-----------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT       Znaša davek
nad         do       SIT     %         SIT
-----------------------------------------------------------------------
       3.129.425              5
3.129.425  14.062.942    156.471,50  +   6  nad   3.129.425
14.062.942  25.009.442    812.482,28  +   7  nad  14.062.942
25.009.442  35.942.958   1.578.737,41  +   8  nad  25.009.442
35.942.958  46.889.456   2.453.418,56  +   9  nad  35.942.958
46.889.456  57.822.973   3.438.603,59  +  10  nad  46.889.456
57.822.973  68.769.471   4.531.955,13  +  11  nad  57.822.973
68.769.471  79.702.987   5.736.070,15  +  12  nad  68.769.471
79.702.987  90.649.489   7.048.092,03  +  13  nad  79.702.987
90.649.489         8.471.136,96  +  14  nad  90.649.489
-----------------------------------------------------------------------
 
b) III. dedni red (dedi in babice)
-----------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT       Znaša davek
nad          do       SIT     %         SIT
-----------------------------------------------------------------------
                3.129.425        8
3.129.425   14.062.942   250.354,28   +  9  nad   3.129.425
14.062.942  25.009.442  1.234.370,77   + 10  nad  14.062.942
25.009.442  35.942.958  2.329.020,85   + 11  nad  25.009.442
35.942.958  46.889.456  3.531.707,33   + 12  nad  35.942.958
46.889.456  57.822.973  4.845.287,29   + 13  nad  46.889.456
57.822.973  68.769.471  6.266.644,20   + 14  nad  57.822.973
68.769.471  79.702.987  7.799.154,12   + 15  nad  68.769.471
79.702.987  90.649.489  9.439.181,38   + 16  nad  79.702.987
90.649.489         11.190.621,57   + 17  nad  90.649.489
-----------------------------------------------------------------------
 
c) vse druge
-----------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT      Znaša davek
nad         do      SIT      %         SIT
-----------------------------------------------------------------------
               3.129.425         11
3.129.425  14.062.942   344.237,05    + 13  nad   3.129.425
14.062.942  25.009.442  1.765.593,96    + 15  nad  14.062.942
25.009.442  35.942.958  3.407.569,16    + 17  nad  25.009.442
35.942.958  46.889.456  5.266.266,79    + 19  nad  35.942.958
46.889.456  57.822.973  7.346.101,95    + 21  nad  46.889.456
57.822.973  68.769.471  9.642.139,93    + 23  nad  57.822.973
68.769.471  79.702.987 12.159.834,91    + 25  nad  68.769.471
79.702.987  90.649.489 14.893.213,73    + 27  nad  79.702.987
90.649.489        17.848.768,91    + 30  nad  90.649.489
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
--------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT        Znaša davek
nad            do      SIT     %          SIT
--------------------------------------------------------------------------
        1.636.133,81          0,10
1.636.133,81  9.089.622,34   1.635,99  + 0,20  nad  1.636.133,81
9.089.622,34  18.179.240,72   16.542,90  + 0,30  nad  9.089.622,34
18.179.240,72 27.268.864,36   43.811,76  + 0,45  nad  18.179.240,72
27.268.864,36 36.358.484,05   84.714,91  + 0,65  nad  27.268.864,36
36.358.484,05 46.876.470,02  143.797,60  + 0,85  nad  36.358.484,05
46.876.470,02          233.200,50  + 1,00  nad  46.876.470,02
--------------------------------------------------------------------------
 
b) prostore za počitek in rekreacijo
--------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT        Znaša davek
nad            do      SIT     %          SIT
--------------------------------------------------------------------------
        1.636.133,81          0,20
1.636.133,81  9.089.622,34   3.272,32  + 0,40  nad  1.636.133,81
9.089.622,34  18.179.240,72   33.086,19  + 0,60  nad  9.089.622,34
18.179.240,72 27.268.864,36   87.623,91  + 0,80  nad  18.179.240,72
27.268.864,36 36.358.484,05  160.340,86  + 1,00  nad  27.268.864,36
36.358.484,05 46.876.470,02  251.237,03  + 1,25  nad  36.358.484,05
46.876.470,02          382.712,02  + 1,50  nad  46.876.470,02
--------------------------------------------------------------------------
 
c) poslovne prostore
--------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT        Znaša davek
nad            do      SIT     %          SIT
--------------------------------------------------------------------------
1.636.133,81                  0,15
1.636.133,81  9.089.622,34   2.453,62  + 0,35  nad  1.636.133,81
9.089.622,34  18.179.240,72   28.541,54  + 0,55  nad  9.089.622,34
18.179.240,72 27.268.864,36   78.534,27  + 0,75  nad  18.179.240,72
27.268.864,36 36.358.484,05  146.706,59  + 1,00  nad  27.268.864,36
36.358.484,05          225.526,63  + 1,25  nad  36.358.484,05
--------------------------------------------------------------------------
d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 29.865 SIT, za vsak nadaljnji meter 11.689 SIT.
3. člen
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu 2006 valorizira tako, da znaša 46.747 SIT.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42-198/2005/3
Ljubljana, dne 5. decembra 2005
EVA 2005-1611-0180
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance