Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1994 z dne 21. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1994 z dne 21. 12. 1994

Kazalo

2881. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Odranci, stran 4556.

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta občine Odranci
Občinska volilna komisija Odranci je na seji dne 5. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega,. sveta občine Odranci na lokalnih volitvah 4. decembra 1994, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane občinskega sveta občine Odranci.
Volilna enota 401 – občine Odranci:
Število volivcev: 402
Število oddanih glasov: 318
Število neveljavnih glasov: 13
Število veljavnih glasov: 305.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Martin Žugelj      62 glasov (20,33%)
2. Jožef Cigan       97 glasov (31,80%)
3. Ciril Kavaš       127 glasov (41,64%)
4. Karel Horvat       79 glasov (25,90%)
5. Jožef Maučec      147 glasov (48,20%)
6. Dragomil Kociper     78 glasov (25,57%)
7. Marija Škafar      89 glasov (29,18%)
8. Milan Hozjan      120 glasov (39,34%)
9. Jožef Kavaš       81 glasov (26,56%).
  
Volilna enota 402 – občine Odranci:
Število volilcev: 468
Število oddanih glasov: 355
Število neveljavnih glasov: 8
Število veljavnih glasov: 347.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marija Smej       94 glasov (27,09%)
2. Franc Raduha       60 glasov (17,29%)
3. Ivan Smolko       189 glasov (54,47%)
4. Stanko Ferenčak     93 glasov (26,80%)
5. Matija Kikel      170 glasov (48,99%)
6. Matija Gostan      76 glasov (21,90%)
7. Ivan Kavaš       141 glasov (40,63%)
8. Franc Mlinaric     109 glasov (31,41%)
9. Štefan Raduha      67 glasov (19,31%).
  
Volilna enota 403 – občine Odranci
Število volilcev: 464
Število oddanih glasov: 364
Število neveljavnih glasov: 11
Število veljavnih glasov: 353.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Babič       99 glasov (28,05%)
2. Jožef Nedelko      70 glasov (19,83%)
3. Franc Antolin      61 glasov (17,28%)
4. Ivanka Tompa      227 glasov (64,31%)
5. Stanko Skledar     173 glasov (49,01%)
6. Ignac Čurič       33 glasov (9,35%)
7. Jožef Kavaš       134 glasov (37,96%)
8. Silvester Zver     146 glasov (41,36%)
9. Jožef Šebjanič      57 glasov (16,15%).
Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ugotovila, da so za člane občinskega sveta občine Odranci izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili večino veljavnih glasov:
 
Volilna enota 401 – občine Odranci
1. Jožef Maučec, roj. 21. 6. 1962, Odranci, Sevranska 21
2. Ciril Kavaš, roj. 23. 3. 1951, Odranci, Panonska 34
3. Milan Hozjan, roj. 23. 9. 1965, Odranci, Žitna 4.
 
Volilna enota 402 – občine Odranci
1. Ivan Smolko, roj. 9. 10. 1966, Odranci, Mladinska 27
2. Matija Kikel, roj. 3. 2. 1954, Odranci, Mladinska 1
3. Ivan Kavaš, roj. 12. 12. 1946, Odranci, Mladinska 10
 
Volilna enota 403 – občine Odranci
1. Ivanka Tompa, roj. 20. 7. 1950, Odranci, Št. Kovača 35
2. Stanko Skledar, roj. 18. 4. 1963, Odranci, Mlinska 9
3. Silvester Zver, roj. 4. 1. 1963, Odranci, Št. Kovača 39.
 
Na podlagi 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) šteje prvi občinski svet občine Odranci 9 članov.
Št. OVK-24/94
Odranci, dne 5. decembra 1994
Občinska volilna komisija
Odranci
Predsednik
Mirko Vrbnjak l. r.
 
Člani
Marica Antolin l. r.
Franc Tompa l. r.
Edo Petek l. r.