Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1994 z dne 21. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1994 z dne 21. 12. 1994

Kazalo

2880. Poročilo o izidu volitev za župana občine Odranci, stran 4556.

POROČILO
o izidu volitev za župana občine Odranci
Občinska volilna komisija Odranci je na seji dne 5. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine Odranci na lokalnih volitvah 4. decembra 1994, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine Odranci.
I
1. Na lokalnih volitvah 4. decembra 1994 je imelo pravico voliti skupaj 1.334 volivcev vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 1.037 volilcev ali 77,74% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 1.032 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 5 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana občine Odranci je bilo oddanih 1.037 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov je bilo 26 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan Markoja 610 glasov (60,34%)
2. Jožef Kociper 401 glasov (39,66%).
III
Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) ugotovila, da je za župana občine Odranci izvoljen Ivan Markoja, rojen 22. 1. 1950, stanujoč v Odranci, Ravenska ulica 52, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. OVK-23/94
Odranci, dne 5. decembra 1994.
Občinska volilna komisija
Odranci
Predsednik
Mirko Vrbnjak l. r.
 
Člani
Marica Antolin l. r.
Franc Tompa l. r.
Edo Petek l. r.