Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993

Kazalo

1629. Odlok o preimenovanju, ukinitvi in spremembi območij nekaterih ulic v naselju Celje, stran 2016.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80), 13. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselijo ulic in stavb (Uradni list SRS. št. 11/80) in 4. člena Odloka o sestavi in pristojnosti zborov Občinske skupščine Celje ter o izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90, 23/90. 22/90, 37/90, 13/91 in 14/92) je Skupščina občine Celje na skupni seji vseh zborov dne 2. 7. 1993 sprejela
ODLOK
o preimenovanju, ukinitvi in spremembi območij nekaterih ulic v naselju Celje
1. člen
V naselju Celje se preimenujejo naslednje ulice: Trg svobode – v Trg Celjskih knezov (Celjski knezi, vladarska dinastija z oblastjo nad velikim delom slovenskega in delom hrvaškega ozemlja. Največji vzpon so doživeli v času vladavine Hermana II., ki je tudi dosegel povišanje Celjskih grofov v državne kneze Rimsko-nemškega cesarstva.)
Tomšičev trg – v Glavni trg
Trg V. kongresa – se priključi Prešernovi ulici
Zidanškova ulica – v Gosposko ulico
Čuprijska ulica – v Razlagovo ulico (Radoslav Razlag, 1826-1880, pesnik, pisatelj, politik)
Titov trg – v Krekov trg (Janez Evangelist Krek, 1865-1917, teolog, profesor, borec za gospodarsko in politično neodvisnost Slovencev)
Šlandrov trg – v Gledališki trg
Ulica 29. novembra – južni del, od centra mesta do magistrale v Kosovelovo ulico (Srečko Kosovel, 1904-1926, slovenski pesnik); del ulice severno od magistrale v Brodarjevo ulico (Srečko Brodar, 1893-1987, naravoslovec, arheolog)
Ulica Moša Pijade – v Stritarjevo ulico (Josip Stritar, 1836-1923, književnik, narodni buditelj)
Ulica VIII. črnogorske brigade – v Staro Dečkovo cesto (Ivan Dečko, 1859 – 1908, pravnik, politik, soustanovitelj Južnoštajerske posojilnice).
2. člen
V naselju Celje se v KS Medlog ukine Župančičeva ulica, v kateri ni oštevilčena nobena stavba.
V naselju Celje se v KS Aljažev hrib ukine Kosovelova ulica, ki prav tako nima hišnih številk. Ime ulice se uporabi v preimenovanju tako, kot določa prvi člen tega odloka.
3. člen
Območje Kocbekove ulice v naselju Celje se spremeni tako, da se v njenem območju oštevilčijo stavbe, ki so bile doslej oštevilčene v Trgu oktobrske revolucije. Ime Trg oktobrske revolucije se s tem ukine.
Območje Nazorjeve ulice v naselju Celje se spremeni tako, da se v njenem območju oštevilčijo stavbe, ki so bile doslej oštevilčene v Stritarjevi ulici. Ime Stritarjeva ulica se uporabi v preimenovanju tako, kot določa prvi člen tega odloka.
4. člen
Novo označitev ulic izvedejo pristojni organi občine Celje v skladu z določili Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb.
5. člen
Stroške za nove tablice s hišno številko ter označitvene table ulic nosi občina Celje.
6. člen
Spremembe v predpisanih evidencah izvedejo pristojni upravni organi po uradni dolžnosti.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01600-2/92
Celje, dne 2. julija 1993.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.