Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1993 z dne 15. 1. 1993

Kazalo

107. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju 1993, stran 119.

Na podlagi Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 1. odstavka 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine, zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju leta 1993
1. člen
Do sprejetja proračuna občine Logatec za leto 1993 se bodo začasno financirale proračunske potrebe na podlagi porabe v letu 1992.
2. člen
Trimesečni odhodki proračuna v letu 1993 ne smejo presegati 1/4 realnega zneska vseh odhodkov proračuna za leto 1992.
3. člen
Prihodki in odhodki, realizirani na podlagi tega odloka so sestavni del proračuna za leto 1993.
4. člen
Izvršni svet Skupščine občine Logatec je pooblaščen, da v primeru neenakomernega priliva prihodkov najame kratkoročno posojilo oziroma začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih v proračunu v skladu s prioritetnim vrstnim redom, s katerim bo zagotovil nemoteno delo javnih služb.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradni listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1993 dalje.
Št. 012-1/93
Logatec, dne 29. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost