Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

238. Odlok o krajevni taksi v občini Logatec, stran 238.

Na podlagi 7. in 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine, zborov in IS SO Logatec (Uradni list RS, št. 17/90 in 21/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 10. 7. 1991 sprejela
ODLOK
o krajevni taksi v občini Logatec
1. člen
Na območju občine Logatec se uvaja krajevna taksa, ki jo plača gost za vsak dan začasnega bivanja v kraju zunaj svojega stalnega prebivališča.
2. člen
Krajevna taksa se določa v točkah.
3. člen
Višina krajevne takse je 8 točk za celotno območje občine.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 7. 1991.
Ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 40/90).
Št. 012-9/91
Logatec, dne 11. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost