Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4689. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D), stran 11528.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2005.
Št. 001-22-123/05
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-D)
1. člen
V Zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
   »Stopnje davka so od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006:
 
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega   znaša stopnja
                       davka
do 165.000 tolarjev             0%
nad 165.000 do 400.000 tolarjev       3,0%
nad 400.000 do 750.000 tolarjev       6,3%
nad 750.000 tolarjev             11,8%.«.
 
     Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
  glasita: »Stopnje davka so od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007:
 
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega   znaša stopnja
                       davka
do 165.000 tolarjev             0%
nad 165.000 do 400.000 tolarjev       2,3%
nad 400.000 do 750.000 tolarjev       4,7%
nad 750.000 tolarjev             8,9%.
 
   Stopnje davka so od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008:
 
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega   znaša stopnja
                       davka
do 165.000 tolarjev             0%
nad 165.000 do 400.000 tolarjev       1,1%
nad 400.000 do 750.000 tolarjev       2,3%
nad 750.000 tolarjev             4,4%.«.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»S 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 435-03/96-3/12
Ljubljana, dne 22. novembra 2005
EPA 513-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost