Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005

Kazalo

4455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto, stran 10814.

Na podlagi 5. točke 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) v povezavi s 56., 58. do 63. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/90, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97 in 87/97) in na podlagi 16. člena Statuta MONM (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 6. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01 in 127/03 – v nadaljevanju: odlok) se doda 14.a člen, ki se glasi:
Inšpekcijski in strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinski inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-13/1999
Novo mesto, dne 6. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.