Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005

Kazalo

4454. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE, stran 10814.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 6. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/03) se v 21. členu črta prva alineja prvega odstavka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-12/2005
Novo mesto, dne 6. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.