Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4236. Sklep o ekonomski ceni v vrtcu, stran 10023.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02 in 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 6. 10. 2005 sprejel
S K L E P
o ekonomski ceni v vrtcu
1. Ekonomska cena programa za 1. starostno skupino se s 1. 9. 2005 poviša za 10% in znaša 95.206,32 SIT. Ekonomska cena programa za 1. starostno skupino s 1. 1. 2006 znaša 97.158,00 SIT. V času od 1. 9. 2005 Občina Sodražica zagotavlja vrtcu dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe in zagotavljanje pravic zaposlenih.
2. Ekonomska cena programa za 2. starostno skupino s 1. 9. 2005 znaša 74.192,00 SIT.
3. Znesek za živila od 1. 9. 2005 dalje znaša 400 SIT na dan.
Sodražica, dne 6. oktobra 2005
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.