Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4224. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica, stran 10012.

Na podlagi 31. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 92/02), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), in 39. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji dne 18. 10. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
1.
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Miren-Kostanjevica od 1. 10. 2005 dalje znašajo:
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|– Dnevni program starost od 1 do 3 leta      |    92.719,00 SIT na|
|                          |         otroka|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|– Poldnevni program starost od 1 do 3 leta     |    74.175,00 SIT na|
|                          |         otroka|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|– Poldnevni program brez kosil starost 1 do 3 leta |    59.340,00 SIT na|
|                          |         otroka|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|– Dnevni program starost od 3 do 6 let       |    73.377,00 SIT na|
|                          |         otroka|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|– Poldnevni program starost od 3 do 6 let     |    58.702,00 SIT na|
|                          |         otroka|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|– Poldnevni program brez kosila starost od 3 do 6 |    46.962,00 SIT na|
|let                        |         otroka|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|– Cena 10. ure varstva je 315,00 SIT x 22 dni   |  6.930,00 SIT mesečno|
+---------------------------------------------------+-----------------------+
2.
Stroški za živila v cenah programov znašajo 9.000,00 SIT mesečno (dopoldanska malica 2.700,00 SIT, kosilo in popoldanska malica 6.300,00 SIT) oziroma 409,00 SIT na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80% stroška živil.
3.
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 2005 dalje.
Miren, dne 10. oktobra 2005
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.