Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4121. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarskopredelovalne dejavnosti, stran 9847.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarskopredelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 5/98) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) sklepajo pogodbene stranke
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarskopredelovalno industrijo
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za tekstil in usnje
in kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Slovenije
A N E K S
k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarskopredelovalne dejavnosti
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarskopredelovalne dejavnosti in tarifne priloge k tej pogodbi (v nadaljevanju: KPtoupd) določamo s tem aneksom višino in način izplačevanja posebnega dodatka k izplačani bruto plači pri delodajalcih, za katere se uporablja KPtoupd.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se ob izplačilu plač za mesec avgust 2005 in dalje bruto plača vsakega zaposlenega, plačanega po KPtoupd, za polno delovno obveznost 174 ur ter vnaprej določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje poveča za 5.100 SIT, kar v skladu z Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 predstavlja znesek uskladitve.
Delodajalci, ki so v letu 2004 dosegli realno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter niso poslovali z izgubo in so te pogoje dosegli tudi v obdobju I–VI 2005, bruto plače povečajo za najmanj 5.600 SIT.
Če so se bruto plače pri posameznem delodajalcu v času od januarja do avgusta 2005 že povečale, se bruto plače pri teh delodajalcih povečajo le za razliko do 5.100 SIT oziroma 5.600 SIT.
Za višje povečanje dviga plač se delodajalec in sindikat dogovorita na nivoju podjetja glede na dejanske rezultate poslovanja pri delodajalcu v letu 2004.
3. člen
Posebni dodatek k izplačani bruto plači se izplačuje tako dolgo, dokler se ne vključi v sistem plač po KPtoupd.
4. člen
Aneks velja od 1. 8. 2005 dalje in se objavi v Uradnem listu.
5. člen
Aneks preneha veljati z dnem njegove vsebinske vključitve v KPtoupd.
6. člen
V primeru spora se uporabljajo določila KPtoupd.
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Janko Razgoršek l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarskopredelovalno industrijo
Viljem Glas l.r.
 
Sindikat tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Slovenije
Jože Türkl l.r.
Ta aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe je bil s sklepom o registraciji aneksa, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 13. 10. 2005 pod zap. št. 49/10 in št. spisa 02047-3/2005/4.