Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3834. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva, stran 9217.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/04 in 50/05) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 sklepajo pogodbene stranke na strani delodajalcev:
– Združenje delodajalcev Slovenije
– Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
– VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
– Cestno podjetje Ptuj d.d.
– Ceste – kanalizacija storitve, d.o.o.
– Projektiva – inženiring Celje, d.d.
– VARCLEAN d.o.o. in
na strani delojemalcev:
– KSS PERGAM – Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije-SCGS
A N E K S Š T. 1
K T A R I F N I P R I L O G I H
K O L E K T I V N I P O G O D B I
dejavnosti cestnega gospodarstva
1
V skladu z drugim odstavkom 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/04 in 50/05) je najnižji znesek povečanja plač 5.900 SIT in ga prejmejo od 1. avgusta 2005 dalje vsi zapo­sleni, ki tega zneska ne dosežejo na osnovi tretjega odstavka 1. točke Tarifne priloge.
2
Ta aneks začne veljati po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2005 dalje.
Ljubljana, dne 16. septembra 2005.
Združenje delodajalcev Slovenije
generalni sekretar
mag. Samo Hribar – Milič l. r.
 
KSS PERGAM
Sindikat cestnega gospodarstva
Slovenije SCGS
predsednik
Ivan Ašenberger l. r.
 
Cestno podjetje Kranj,
družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
direktor
Branko Žiberna l. r.
 
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar l. r.
 
Cestno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Ferdinand Veingerl, l. r.
 
Ceste – kanalizacija storitve, d.o.o.
direktorica
Lena Korber l. r
 
Projektiva – inženiring Celje, d.d.
direktor
Rajko Pukl l. r.
 
VARCLEAN d.o.o.
Ivan Thaler l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 20. 9. 2005 pod zap. št. 66/1 in št. spisa 02047-5/2004/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti