Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3163. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, stran 7587.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 14. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
1. člen
13. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04 in 134/04 – obvezna razlaga odloka) se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima VII. stopnjo izobrazbe,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– ima vodstvene sposobnosti.
Kandidat za direktorja mora k prijavi na razpis priložiti program razvoja MIKK-a za mandatno obdobje.«
2. člen
Najpozneje v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka se izvede javni razpis za imenovanje direktorja v skladu s tem odlokom.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 66000-9/2004
Murska Sobota, dne 14. julija 2005.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.