Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005

Kazalo

2791. Uredba o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva, stran 6523.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
1. člen
Ta uredba določa pogoje, kriterije in merila za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva.
2. člen
Prosilec lahko vloži zahtevek za odobritev državne pomoči v okviru posameznih finančnih instrumentov, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: sklad), če pokriva najmanj 25% upravičenih stroškov investicije z viri, ki ne vključujejo državne pomoči. Upravičeni stroški investicije so določeni v priglašenih shemah državnih pomoči pri organu, pristojnem za nadzor državnih pomoči.
3. člen
Prosilec lahko vloži zahtevek za odobritev garancije v višini do 100% najetega kredita.
4. člen
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov.
5. člen
Podrobnejši pogoji (maksimalna višina upravičenih stroškov investicije, maksimalna višina kredita, oblike zavarovanj, upravičenci), kriteriji in merila za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva se v skladu s 16. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) in zakonom, ki ureja javne sklade, ter s pravili za dodeljevanje državnih pomoči, določijo v splošnih pogojih poslovanja sklada.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o merilih in pogojih in postopkih za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanja enot malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 62/95, 37/97 in 40/04 – ZPOP).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-20/2005/5
Ljubljana, dne 23. junija 2005.
EVA 2005-2111-0025
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik