Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2355. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, stran 5412.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 261. člena ter drugega in tretjega odstavka 334. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev
ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1. člen
V Navodilih za izpolnjevanje obrazcev, ki so Priloga 1 Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 125/04 in 31/05), se v razdelku REK-1d Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, v delu I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA, zaporedna številka 103 spremeni tako, da se glasi:
»103 Dohodek za opravljeno študentsko delo rezidentov do 100.000 SIT
– Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplačane dohodke rezidentom, za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v primeru, da posamezen znesek dohodka ne presega 100.000 SIT.«.
Zaporedna številka »117 Davčna osnova – študentsko delo rezidentov do 74.000 SIT« se črta.
V delu A. DAVČNI ODTEGLJAJ, se črtata zaporedni številki »203 in 303 – študentsko delo rezidenta do 74.000 SIT«.
2. člen
Obrazec REK-1d, ki je Priloga 6 Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 125/04 in 31/05) se nadomesti z novim obrazcem REK-1d, ki je objavljen v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-06-101/2005/1
Ljubljana, dne 31. maja 2005.
EVA 2005-1611-0121
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost