Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1968. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 4863.

Na podlagi 38. člena Pravilnika za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet bčine Žalec na 20. seji dne 4. 4. 2005 sprejel
S K L E P
o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini 2.934 SIT za opravljeno uro storitve.
2. člen
Subvencija k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini 1.467 SIT/uro in je deljena na dva dela:
– na del v višini 376 SIT/h, ki predstavlja stroške vodenja izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve;
– na del v višini 1.091 SIT/h. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki pod pogoji, ki so navedeni v 30. in 31. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 02/04).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2005 dalje.
Št. 152-01-0001/2005-333
Žalec, dne 4. aprila 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.