Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1950. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2005
1951. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih za pridelovalce določenih poljščin
1952. Uredba o spremembah Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso
1953. Uredba o spremembah Uredbe o podpori za pridelavo semena kmetijskih rastlin
1954. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2005

Sklepi

1955. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

OBČINE

Ravne na Koroškem

1970. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o Zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III

Slovenj Gradec

1956. Odlok o lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu

Škocjan

1957. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofljica

1958. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
1959. Odlok o razglasitvi gradu Lisičje za kulturni spomenik lokalnega pomena
1960. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Škofljica

Videm

1961. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Videm
1962. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Videm
1963. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Vransko

1964. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2005
1965. Spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko

Vrhnika

1966. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«
1967. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika

Žalec

1968. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

Žiri

1969. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2004

POPRAVKI

1. Popravek Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
2. Popravek Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2005
3. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec
4. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
5. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Benedikt
6. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
8. Popravek Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Keme Puconci v Puconcih
9. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
10. Popravek Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2005
11. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
12. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica
13. Popravek Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2005

PREKLICI

7. Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna
14. Preklic Odloka o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti