Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005

Kazalo

140. Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in načinu predložitve obrazca davčnemu organu, stran 305.

Za izvrševanje drugega odstavka 407. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 ZDS-1 in 109/04 – odl. US) ter na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, 54/04 – ZDavP-1, 70/04 – popr. in 139/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
1. člen
Zavezanci za davek od dobička pravnih oseb sestavijo obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, ki ga izpolnijo v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
2. člen
Zavezanci predložijo obračun davka od dobička na obrazcu DDPO v papirni obliki ali v računalniški obliki, z uporabo elektronskega obrazca preko sistema eDavki ali na magnetnem mediju (PC diskete). Navodilo za predložitev podatkov iz obrazca za obračun davka od dobička pravnih oseb v računalniški obliki je v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 18/04).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-01-1/2003/19
Ljubljana, dne 12. januarja 2005.
EVA 2005 -1611-0005
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance