Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6327. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, stran 16973.

Na osnovi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. List RS, št. 12/96 in dopolnitve) je občinski svet občine Vransko na 12. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko
I
Cene programov v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko se zvišajo za 10% in znašajo mesečno:
1. dnevni program (6-9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja              81.249 SIT
– za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja              73.477 SIT
2. pol dnevni program (4 – 6 ur)
a) pol dnevni program (zajtrk, kosilo)     65.467 SIT
II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. januarja 2005 dalje.
III
V letu 2005 Občina Vransko ne zagotavlja dodatnih finančnih sredstev za pokritje tako imenovane »počitniške rezervacije«.
IV
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cene programov za pokritje stroškov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Ur.l. RS, št. 68/04) razen točke IV navedenega sklepa.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2005.
Št. 022/01/2004-2
Vransko, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost