Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, stran 16972.

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list. SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni l. RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 12. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/03 in 68/04 se spremeni tako, da se v 15. členu besedilu pod naslovom Tolerance dodata nov, drugi in tretji odstavek, ki glasita:
Dovoljeno je združevanje dveh ali več gradbenih parcel v smislu povečanja parcele. V tem primeru se smiselno združijo tudi gradbene cone obeh parcel tako, da se ohranijo gradbene meje proti sosednjim parcelam, ukinejo pa se gradbene meje ob meji zemljišč, ki se z združevanjem ukinja.
Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju (tudi na omrežju internih cest v območju ZN), če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe oziroma postavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN, oziroma niso v nasprotju z izdanimi mnenji pristojnih institucij in organov.
2. člen
Vse ostale določbe Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradni list RS, št. 5/03 in 68/04) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta Odlok prične veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/02
Vransko, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost