Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

4. Popravek Pravilnika o priznani obrestni meri, stran 16986.

Popravek
V Pravilniku o priznani obrestni meri, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 130-5421/04 z dne 3. 12. 2004, se v 4. členu besedilo drugega odstavka pravilno glasi:
»(2) Pri izračunu obrestne mere iz 3. in 5. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporabljajo kotirane obrestne mere sekundarnega trga državnih obveznic.«,
besedilo tretjega odstavka pa se pravilno glasi:
»(3) Pri izračunu obrestne mere iz 2., 4. in 6. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporabljajo kotirane obrestne mere nemških državnih vrednostnih papirjev (BUND).«
Št. 436-03-3/2004
Ljubljana, dne 29. decembra 2004.
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister za finance