Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2004 z dne 20. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2004 z dne 20. 12. 2004

Kazalo

5804. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna, stran 16215.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/9, 70/00 in 51/02) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 19. redni, dne 7. 12. 2004, sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Dobrna
1. člen
V Statutu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) se v 6. členu, v 5 točki, za peto alineo doda nova alinea, ki se glasi »ureja in upravlja del vodovodnega omrežja na območju občine«.
Dosedanja šesta alinea 6. člena postane sedma alinea.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0035-1/2004-1
Dobrna, dne 7. decembra 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost