Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5434. Odlok o spremembi proračuna Občine Beltinci za leto 2004, stran 15694.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 16. in 103. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 17. redni seji dne 24. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Beltinci za leto 2004
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2004 (Uradni list RS, št. 43/04) se splošni del proračuna na ravni podrazredov spremeni v naslednjih zneskih:
7   Prihodki              906.891
70  Davčni prihodki          400.851
71  Nedavčni prihodki         102.929
72  Kapitalski prihodki         29.640
74  Transferni prihodki        373.471
4   Odhodki              983.385
40  Tekoči odhodki           270.868
41  Tekoči transferi          368.856
42  Investicijski odhodki       205.754
43  Investicijski transferi      166.203
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-17-268/III
Beltinci, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.