Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5421. Pravilnik o priznani obrestni meri, stran 15663.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, 54/04 – ZDavP-1 in 70/04 – popr.) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o priznani obrestni meri
1. člen
Ta pravilnik določa priznano obrestno mero za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov zavezanca.
2. člen
(1) Priznana obrestna mera za posojila v Republiki Sloveniji je:
– za ročnosti posojil do vključno enega leta obrestna mera sekundarnega trga zakladnih menic;
– za ročnosti posojil nad enim do vključno petih let in za ročnosti posojil nad petimi leti obrestna mera sekundarnega trga državnih obveznic.
(2) Priznana obrestna mera za čezmejna posojila, dana ali prejeta izven Republike Slovenije, je za vse ročnosti posojil obrestna mera nemških državnih vrednostnih papirjev (BUND).
(3) Priznane obrestne mere iz prvega in drugega odstavka tega člena se izračunajo na način, določen s tem pravilnikom.
3. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, objavlja vsak tretji delovni dan v mesecu:
1. obrestno mero iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika;
2. obrestno mero iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika za ročnosti posojil do vključno enega leta;
3. obrestno mero iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika za ročnosti posojil nad enim do vključno petih let;
4. obrestno mero iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika za ročnosti posojil nad enim do vključno petih let;
5. obrestno mero iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika za ročnosti posojil nad pet let;
6. obrestno mero iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika za ročnosti posojil nad pet let.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, objavlja obrestne mere iz prvega odstavka tega člena na spletnih straneh Ministrstva za finance in Davčne uprave Republike Slovenije.
4. člen
(1) Pri izračunu obrestne mere iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporabljajo kotirane obrestne mere sekundarnega trga zakladnih menic.
(2) Pri izračunu obrestne mere iz 2. in 5. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporabljajo kotirane obrestne mere sekundarnega trga državnih obveznic.
(3) Pri izračunu obrestne mere iz 3., 4. in 6. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporabljajo kotirane obrestne mere nemških državnih vrednostnih papirjev (BUND).
(4) Obrestne mere iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se izračunajo kot povprečje iz dnevnih podatkov za pretekli mesec po posameznih kategorijah ročnosti.
(5) Obrestne mere iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika izračunava ministrstvo, pristojno za finance.
5. člen
(1) Priznana obrestna mera za posojila v Republiki Sloveniji za ročnosti posojil nad enim do vključno petih let in za ročnosti posojil nad petimi leti je do vzpostavitve sekundarnega trga državnih obveznic izklicana obrestna mera državnih obveznic s primarnega trga.
(2) Za namene izvajanja tega pravilnika objavi minister, pristojen za finance, informacijo o vzpostavitvi sekundarnega trga državnih obveznic v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 405-06-18/2004
Ljubljana, dne 30. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0235
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance